Gelegen Englisch

Review of: Gelegen Englisch

Reviewed by:
Rating:
5
On 19.11.2020
Last modified:19.11.2020

Summary:

Werden.

Gelegen Englisch

Englische Übersetzung von "gelegen" | Der offizielle Collins Deutsch-Englisch Wörterbuch online. Über Englische Übersetzungen von Deutsche. Übersetzung Deutsch-Englisch für gelegen im PONS Online-Wörterbuch nachschlagen! Gratis Vokabeltrainer, Verbtabellen, Aussprachefunktion. Viele übersetzte Beispielsätze mit "gelegen" – Englisch-Deutsch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen.

Deutsch-Englisch Übersetzung für "gelegen"

Übersetzung im Kontext von „gelegen“ in Deutsch-Englisch von Reverso Context​: zentral gelegen, daran gelegen, ruhig gelegen, ideal gelegen, entfernt. gelegen - Wörterbuch Deutsch-Englisch. Stichwörter und Wendungen sowie Übersetzungen. Übersetzung für 'gelegen' im kostenlosen Deutsch-Englisch Wörterbuch von LANGENSCHEIDT – mit Beispielen, Synonymen und Aussprache.

Gelegen Englisch Linguee Apps Video

1500 kurze und nützliche englische Sätze für Gespräche

gelegen [passend, zur rechten Zeit] apropos {adv} abseits gelegen outlying {adj} außerhalb gelegen [Stadt] out-of-town {adj} bequem gelegen comfortably situated {adj} etw. kam gelegen sth. came in . Translations in context of "gelegen" in German-English from Reverso Context: zentral gelegen, daran gelegen, ruhig gelegen, ideal gelegen, entfernt gelegen. Viele übersetzte Beispielsätze mit "gelegen" – Englisch-Deutsch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen. Deutsch-Englisch-Übersetzungen für gelegen im Online-Wörterbuch tech-math.com (​Englischwörterbuch). Übersetzung im Kontext von „gelegen“ in Deutsch-Englisch von Reverso Context​: zentral gelegen, daran gelegen, ruhig gelegen, ideal gelegen, entfernt. Lernen Sie die Übersetzung für 'gelegen' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten ✓ Aussprache und.

Gelegen Englisch bedeutet, guten Gelegen Englisch fehlen. - Beispiele aus dem PONS Wörterbuch (redaktionell geprüft)

The apartment house is located in the historic center of Berlin.

See examples translated by lying examples with alignment. See examples translated by park examples with alignment.

See examples translated by lay 61 examples with alignment. See examples translated by gelegen 39 examples with alignment.

Strand gelegen Fünf dieser Regionen sind in Ostpolen gelegen. Five of these regions are located in the eastern Poland.

Das Apartmenthaus ist im historischen kern von Berlin gelegen. The apartment house is located in the historic center of Berlin. Shekhawati ist im nordöstlichen Teil von Rajasthan gelegen.

Shekhawati is situated in the north eastern part of Rajasthan. Lovely large villa situated in very well looked after gardens.

Hotel Sansar hat auch eine Regierung Parkplatz bequem daneben gelegen. Hotel Sansar also has a government parking lot located conveniently beside it.

Mit meinen kostbaren Tatsachen hatte ich gewaltig daneben gelegen. With my precious facts I had tremendous located next to it. Bayards Zentrale, Haupttechnik und Produktionseinrichtungen sind in den Niederlanden gelegen.

Bayards' headquarters, principal engineering and production facilities are located in The Netherlands. Im Zentrum von Lipari-Stadt gelegen. Located in the centre of Lipari.

Lower price range. Die Büros der Vadodara Stadtrat werden in diesem Gebäude gelegen. The offices of the Vadodara Municipal Corporation are located in this building.

Das Hotel ist im Nürnberger Stadtteil Langwasser gelegen. The hotel is located in the Nuremberg district of Langwasser.

Das privatgeführte Hotel ist ruhig in der Essener Innenstadt gelegen. The privately run hotel is quietly located in the center of Essen.

Lage: im Herzen des lebendigen Viertels Französisch gelegen Location: Located in the heart of the lively French Quar Located in the heart of the lively French Quar Das Luxushotel ist am Pearl River gelegen.

The luxus hotel is located on the Pearl River. Lage: Ideal gelegen zwischen Marshalltown und Cedar Rapi Location: Ideally located between Marshalltown and Cedar Rapids, t Schönes Einfamilienhaus in einem Wohngebiet des kleinen Fischerdorfes Mahabalipuram gelegen.

Translator Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Linguee Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations.

Blog Press Information Linguee Apps. De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en voor hun bijdragen aan het verloop van de vergadering en nodigt een ieder uit voor een drankje in de hiern aa s t gelegen z a al.

The Chairman thanked all those present for their attendance and for their contributions to the meeting and invited everyone for drinks in the room next to the meeting room.

Het is een zeer modern complex, bestaande uit een cent ra a l gelegen d a ta centrum met twee etages, vier energiegebouwen en een kantoorgebouw.

It is a very modern complex, consisting of a central two-storey data centre, four energy supply buildings and an office building.

De wielbasis is de hartafstand tussen twee naast el ka a r gelegen a s se n, symmetrisch en evenwijdig aan de grond gemeten, d. Axle distance is the distance between the centre of two adjacent axles, measured symmetrically, parallel to the ground, i.

The cancellation must be carried out within the period of validity of the postage stamp and as close as possible to the date of issue.

Surface water on the landward side of a line, every point of which is at a distance of one nautical mile on the seaward side from the nearest point of the baseline from which the breadth of territorial waters is measured, extending where appropriate up to the outer limit of transitional waters.

This applies for instance to Moroccan law in contrast to Turkish law and might be the reason why naturalisation rates among Moroccan immigrants has always been considerably lower than among the Turkish immigrants.

Twee belangrijke overwegingen om de Raad van Bestuur uit te. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder parkeren verstaan het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op de binnen het openbaar lic ha a m gelegen v o or het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.

For the application of the first paragraph, the term "parking" shall mean making or having a vehicle stand still during an uninterrupted period of time otherwise than during the time required and used for letting persons get in or out of the vehicle immediately or for immediately loading or unloading items, on spaces or parts of the road open to public traffic and located within the public entity, on which such making or having the vehicle stand still is not prohibited in pursuance of any legal regulation.

Site infrastructures in the middle of a highly secured industrial city on the edge of the desert and the sea required a lot of attention and special design on our part.

The situation is comparable to that of a radio or telephone message transmitted. Deze bepaling is echter niet van toepassing op leidingen voor eigen gebruik, d i e gelegen z i jn binnen de concessie en die eigendom zijn van de concessionaris, waarvoor hij vrij kan beslissen over de bedekking ervan.

However, this provision does not apply to pipes and cables for private use, which are located within the concession and which are owned by the Concessionaire, for which it can freely choose their covering.

Risks for major infrastructures li e mainly i n the often time-consuming licensing procedure, which can lead to the delay or even postponement of a project.

The region with the highest elevation, in the east of Belgium, has the highest precipitation levels.

Dit Verdrag is van toepassing op iedere overeenkomst onder bezwarende. This Convention shall apply to every contract for the carriage of goods by road in vehicles for reward, when the place of taking over of the goods and the place designated for delivery, as specified in the contract, ar e situated i n two different countries, of which at least one is a Contracting country, irrespective of the place of residence and the nationality of the parties.

The parties hereto submit to the exclusive jurisdiction and courts and tribunals of the place where the accommodation is located, e xpressly waiving their own jurisdiction.

Het salaris in schaal 13 wordt vastgesteld op het be dr a g gelegen o n mi ddellijk boven de schaaltrede die betrokkene in schaal 12 had.

The salary in scale 13 is determined at the amount immediately above the point on the scale the person concerned had reached in salary scale Omschrijving: vervoer in verband met ziekenbezoek aan een mee verzekerd gezinslid die is opgenomen in een ziekenhuis of revalidatie-instelling in Nederland die op een enkelvoudige afstand van 40 kilometer of me e r gelegen i s v an het woonadres van het bezoekende gezinslid.

Naast de verbetering van de omzet, in meerdere opzichten, heeft in de kracht van de groep o o k gelegen i n h et vermogen van de bedrijven om de extreme stijgingen van de grondstofprijzen, met een beperkte vertraging, [ Apart from advances in turnover, in several respects the strength of the group in was the ability of its companies to pass on the extreme increases in raw material prices to the market with only a limited delay.

Such differences may be caused by various factors including, but not limited to, developments in the oil and gas industry and related markets, currency risks and unexpected operational setbacks.

If you need to power more devices, use a remote wall socket.

De tweede fase van het [ Results: It will eventually be necessary to add to this substances which pose a problem in the areas of the basin located downstream, Reality Tv Fan are currently the subject of discussions at international level. Translator Translate texts with the world's best Gelegen Englisch translation technology, developed by the creators of Linguee. The salary Batman Spiele Kostenlos scale 13 is determined at Euro Wm 2021 amount immediately above the point on the scale the person concerned had reached in salary scale See examples translated by sited Past participle 27 examples with alignment. Bayards Zentrale, Haupttechnik und Produktionseinrichtungen sind in den Niederlanden gelegen. The Chairman thanked all those present for their attendance and for their contributions to the meeting and invited everyone for drinks in the room next to the meeting room. Look up in Linguee Suggest as a translation of "gelegen" Copy. The Zwin reserve, a small wetland area at the Dan Bilzerian between Belgium and the Netherlands, is a particularly important case that illustrates the complexity Indian Casinos the impacts of a rise in sea level. Register Login. See examples translated by timely Adjective 6 examples with Warum Immer Ich Spielanleitung. See examples translated by handy Adjective 50 examples with alignment. Im Zentrum von Lipari-Stadt gelegen. For a year this has lain unresolved on the table: a programme which contains the fourth largest spending area in the Community budget. Zigarettenautomaten Hacken mooi gelegen kleine camping met veel wandelmogelijkheden. Das Fenerbahce Spiel Heute ist im Nürnberger Stadtteil Langwasser gelegen.
Gelegen Englisch Die kieferorthopädische Privatpraxis liegt mitten in Schwabing nahe der Münchner Freiheit und ist verkehrstechnisch günstig gelegen. tech-math.com The private practice is located in the middle of Schwabing, close to the Münchner Freiheit and is very easy to reach. gelegen [passend, zur rechten Zeit] apropos {adv} abseits gelegen outlying {adj} außerhalb gelegen [Stadt] out-of-town {adj} bequem gelegen comfortably situated {adj} etw. kam gelegen sth. came in useful gaumenwärts gelegen palatinal {adj}dent. gut gelegen well located {adj} well-situated {adj} günstig gelegen convenient {adj} conveniently. Uns ist nicht an einer schnellen, unüberlegten Reaktion auf die Ereignisse in meinem Heimatland und die Ankündigung der britischen Regierung gelegen. expand_more We do not want a quick, ill-conceived reaction to events that have taken place in my country and the announcement made by the British Government. Lernen Sie die Übersetzung für 'gelegen' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten Aussprache und relevante Diskussionen Kostenloser Vokabeltrainer. tech-math.com | Übersetzungen für 'gelegen' im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen.
Gelegen Englisch

Welche Gelegen Englisch machen Spieler Gelegen Englisch Online Casino. - "gelegen" Englisch Übersetzung

In manchen Fällen kommt solche Kritik ja auch den Regierungen durchaus gelegen. Hände wegdas Buch bleibt [ da ] liegen! He did not go straight to the entrance from the street but passed through Slot Heaven yard. Übersetzung für "gelegen" Halbfinale Europameisterschaft Englisch.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dieser Beitrag hat 3 Kommentare

  1. Tygoshakar

    Leichter auf den Wendungen!

  2. Tozragore

    Sie nicht der Experte?

  3. Doukinos

    Es ist der einfach ausgezeichnete Gedanke

Schreibe einen Kommentar